Logowanie  Rejestracja
BDTeam Strona Główna
 Home  Galeria - Gallery  Historia - History  Członkowie - Members  Forum - Board  Newsy - News  Linki - Links  Sesje - Sessions


  Strona CzackiegoOdwiedzony: 4368
Strona Liceum, w którym dzia?amy


  EU-HOUOdwiedzony: 3890
Strona mi?dzynarodowego programu Europe - Hands on Universe.

Jest równie? Portal supernowych


  Teleskopy FaulkesaOdwiedzony: 3783
Strona g?ówna programu edukacyjnego Faulkes Telescope,
w którym aktywnie dzia?a nasz klub. Znajdziecie tam wszystkie informacje o programie.
Strona w j?zyku angielskim.


  Astronomia.plOdwiedzony: 2909
Jeden z wi?kszych polskich portali o tematyce astronomicznej.
Jest to tak?e nasz hosting provider.


  Obserwatorium na SuchorzeOdwiedzony: 4435
Obserwatorium astronomiczne, które mieli?my okazj? odwiedzi?
na wspólnym BDTeamowym wyje?dzie w 2006 roku


  Globe At NightOdwiedzony: 1773
Kolejna edycja ogólno?wiatowego programu badaj?cego wp?yw
nat??enia ?wiat?a na widoczno?? nieba
( kolejna edycja za nami! )


  (PKiM) Pracownia Komet i MeteorówOdwiedzony: 4455
Zajmuje si? badaniem ma?ych cia? Uk?adu S?onecznego czyli meteorów,
komet oraz planetoid. By? mo?e nawi??emy z nimi wspó?prac?


  International Asteroid Search CampaignOdwiedzony: 1626
Program poszukiwania asteroid, w którym brali?my i b?dziemy brali udzia? :)


©Renczus - Jarek Rencz Nadzór merytoryczny: prof. Barbara Dłużewska Design & code by Renczus - Jarek Rencz